แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ สิ่งที่เรามองข้าม แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ สิ่งที่เรามองข้าม แสดงบทความทั้งหมด

วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สิ่งที่เรามองข้าม

บทความดี

ทุกวันนี้เรามีตึกสูงขึ้น มีถนนกว้างขึ้นแต่ความยับยั้งใจน้อยลง
เรามีบ้านใหญ่ขึ้น แต่ตระกูลของเรากลับเล็กลง
เรามียาใหม่ ๆ มากขึ้น แต่สุขภาพอนามัยกลับแย่ลง
เรามีความรักน้อยลง แต่มีความริษยามากขึ้น
เราไปถึงโลกพระจันทร์มาแล้ว แต่เรากลับพบว่า