แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ตัวเราก็ยังมีค่าที่สุดเสมอ แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ตัวเราก็ยังมีค่าที่สุดเสมอ แสดงบทความทั้งหมด

วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2555

ตัวเราก็ยังมีค่าที่สุดเสมอ

บทความดี อาจารย์คนนึง เริ่มการสนทนาในชั้นเรียนด้วยการควักธนบัตรใบละ 1,000 บาท ..
ออกมาให้นักศึกษาดู แล้วถามว่า “มีใครอยากได้บ้างไหม” ทุกคนรีบยกมือ \(^o^”)a
อาจารย์ขยำธนบัตรนั้น “จบยับยู้ยี่” .. แล้วถามอีกครั้งว่า “มีใครยังอยากได้ธนบัตรใบนี้อีกหรือไม่”